Dụng cụ

Mã sản phẩm:
Loại sản phẩm: Dụng Cụ
EMED với rất nhiều phụ kiện và dụng cụ ứng dụng trong nhiều loại phẫu thuật
Thông tin chi tiết

EMED với rất nhiều phụ kiện và dụng cụ ứng dụng trong nhiều loại phẫu thuật

ü  SDS accessories

ü  monopolar accessories

ü  bipolar accessories

ü  universal resectoscope

ü  arthroscopy

ü  ThermoStapler

ü  neutral electrodes

ü  mono and bipolar cables

ü  argon plasma coagulation

ü  endoscopy

ü  other accessories

ü  product finder

ü  accessories for electrosurgery (full catalogue)

Sản phẩm tương tự

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long