CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Minh Long là công ty chuyên cung cấp các thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa mềm, phẫu thuật nội soi và các thiết bị hỗ trợ trong nội soi của các hãng thông dụng trên thị trường.

Ngoài ra, Công ty chúng tôi là công ty chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa nội soi ống mềm và ống cứng của các hãng thông dụng trên thị trường.

 

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long