Hệ Thống Nội Soi 4K AQ-300

Mã sản phẩm: AQ-300
Hệ thống nội soi tiê hóa dạ dày, đại tràng, tá tràng, ERCP, chất lượng hình ảnh 4K, có 4 chế độ nhuộm màu quang học, chuẩn đoán ung thư sớm, điều trị chuyên sâu EMR, ESD, nguồn sáng 5 LED
Thông tin chi tiết

Sản phẩm tương tự

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long