Hệ Thống Nội Soi Full HD AQ-200

Mã sản phẩm: AQ-200
Hệ thống nội soi tiê hóa dạ dày, đại tràng, tá tràng, ERCP, chất lượng hình ảnh Full HD, có chế độ nhuộm màu quang học, chuẩn đoán ung thư sớm, điều trị chuyên sâu EMR, ESD, nguồn sáng 3 LED
Thông tin chi tiết

Sản phẩm tương tự

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Minh Long